پیام روز

 دانشگاه آزاد اسلامی، ميلاد مسعود حضرت زينب (س) و روز پرستار و روز بهورز بر جامعه پزشكي كشور  تبریک عرض می نماید

آخرين مطالب

پيام مشاور دانشجو

از بزرگي  رمز موفقیتش را پرسیدند،  او در جواب فقط یک جمله گفت: «تنها رمز موفقیت من این است

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند/ .تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند./خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند./کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند./صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند/لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند ./پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !

 

وب سايت هاي جديد دانشگاه

 

اطلاعات مورد نياز دانشجويان جديدالورود

با صدور حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر/ انتصاب رئيس واحد بجنورد به عنوان دبير هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالي

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت های امنای استانی با صدور حکمی،  دكتر علي فيروزنيا را به عنوان دبير هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی  خراسان شمالي منصوب کرد.

در اين حكم آمده است:

جناب آقاي دكتر علي فيروزنيا

رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

با سلام و درود به روان پاك شهداي اسلام و روح پرفتوح حضرت امام(ره) و با آرزوي توفيق و سلامتي براي مقام عظماي ولايت، با استناد به بند2 ماده يك مصوبه721 جلسه مورخ 2/8/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع تركيب و وظايف و اختيارات هيات امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان "دبير هيات امناي استان خراسان شمالي" منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت الهي در همكاري با هيات امناي استاني موفق و مويد باشيد.

 

فرهاد رهبر

 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و

رئيس هيات امناي استاني

 

 

 
با صدور حكمي توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت/ انتصاب نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان شمالي در هیات های امنای استانی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی، در حكمي حجت الاسلام والمسلمين حسين يوسفي فر رئيس دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان شمالي را به عنوان عضو هیات  امنای استانی منصوب کرد.

در اين حكم آمده است:

حجت الاسلام والمسلمين حسين يوسفي فر

با سلام و درود به روان پاك شهداي اسلام و روح پرفتوح حضرت امام(ره) و با آرزوي توفيق و سلامتي براي مقام عظماي ولايت، با استناد به بند7 ماده يك مصوبه721 جلسه مورخ 2/8/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع تركيب و وظايف و اختيارات هيات امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي و با توجه به نامه شماره 4689/3/96 مورخ 12/10/96 رئيس محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان "عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي" منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت الهي در همكاري با هيات امناي استاني موفق و مويد باشيد.

 

فرهاد رهبر

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و

رئيس هيات امناي استاني

 

 

 
با صدور حكمي توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت/ انتصاب نماینده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در هیات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی، در حكمي دكتر احمد محقر را به عنوان عضو هیات امنای استان خراسان شمالي منصوب کرد.

در اين حكم آمده است:

جناب آقاي دكتر احمد محقر

با سلام و درود به روان پاك شهداي اسلام و روح پرفتوح حضرت امام(ره) و با آرزوي توفيق و سلامتي براي مقام عظماي ولايت، با استناد به بند5 ماده يك مصوبه721 جلسه مورخ 2/8/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع تركيب و وظايف و اختيارات هيات امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي و با توجه به نامه شماره 248232/11 مورخ 25/10/96 وزرات علوم، تحقيقات و فناوري، به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان "عضو هيات امناي استان خراسان شمالي" منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت الهي در همكاري با هيات امناي استاني موفق و مويد باشيد.

 

فرهاد رهبر

 

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و

 

رئيس هيات امناي استاني

 

 

 

 
با صدور حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر استاندار خراسان شمالي عضو هیأت امناهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت های امنای استانی با صدور حکمی،  محمدرضا صالحي استاندارخراسان شمالي را به عنوان عضو هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی  خراسان شمالي منصوب کرد.

در اين حكم آمده است:

جناب آقاي محمدرضا صالحي

استاندار محترم خراسان شمالي

با سلام و درود به روان پاك شهداي اسلام و روح پرفتوح حضرت امام(ره) و با آرزوي توفيق و سلامتي براي مقام عظماي ولايت، با استناد به بند4 ماده يك مصوبه721 جلسه مورخ 2/8/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع تركيب و وظايف و اختيارات هيات امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان "عضو هيات امناي استان خراسان شمالي" منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت الهي در همكاري با هيات امناي استاني موفق و مويد باشيد.

 

فرهاد رهبر

  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و

رئيس هيات امناي استاني

 

 
مطالب بیشتر...
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058