راهنماي ثبت نام ترمي از طريق اينترنت PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 25 شهریور 1387 ساعت 11:06

Image
Image

آخرین به روز رسانی در شنبه 23 شهریور 1392 ساعت 06:13
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058