اسامي اساتيد مشاور دانشجويان شاهدوايثارگرواحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:21

 

رديف

ناونام خانوادگي

گروه تحت پوشش

1

فرهاد   بروشكي

عمران(کلیه مقاطع )

2

 مهدي   فدايي آبرس

قدرت والكترونيك ومهندسی پزشکی(كليه مقاطع)

3

محسن توکلی

تربيت بدني وفیزیولوژی ورزشی (كليه مقاطع)

4

محمدرضا حسين زاده

كشاورزي(کلیه مقاطع )

5

رجبعلي  وثوقي مطلق

تاريخ(کلیه مقاطع )

6

مریم حافظیان  

علوم تربيتي (كارشناسي)

7

محبوبه سليمانپورعمراني                

علوم تربيتي وعلم واطلاعات دانش شناسی  (ارشد)مدیریت دولتی (دکتری)

8

جميله رمضاني

پرستاري  ومامايي و مربی بهداشت

9

علي بازخانه

آموزش ابتدايي

10

محمود جاجرمي

روان شناسي ومشاوره (ارشدودكتري )

11

ابوالفضل بخشي پور

روان شناسي (كارشناسي )

12

وحید    ثانوي گروسيان

حسابداري ومديرت بازرگاني

13

سعيد  نداف

معماري(کلیه مقاطع )

14

علی فیروزنیا

شیمی آلی وفیتوشیمی (ارشد)

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 09 دی 1397 ساعت 10:50
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058