فرمهاي شاهد و ايثار گر PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 09:23

 1-فرم ثبت اطلاعات فردی دانشجویان شاهد وایثارگر

2-فرم عضویت درهسته های علمی پژوهشی دانشجویان شاهد وایثارگر

3- فرمهاي تقويت بنيه علمي

آخرین به روز رسانی در شنبه 18 آذر 1391 ساعت 10:44
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058