دستورالعمل سيستم office (ويژه اساتيد) PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 26 شهریور 1387 ساعت 10:35

Image

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 02 دی 1389 ساعت 06:22
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058