اماكن ورزشي واحد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 09:19

مجموعه ورزشي شهيد فرخ رضا فقيهي فر

 

-سالن فوتسال و هندبال

 

 

                                سالن فوتسال و هندبال  
وضعيت سالن:
·         سرپوشيده
·         از سال1387 در حال بهره برداري
مساحت:
·         50×30 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 1500 متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
·         سيستم گرمايشي
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:پاركت
·         نور مناسب:نورافكن
·         جايگاه تماشاچيان:1500 نفر
ساير تجهيزات:
·         اسكوربورد
·         دروازه و تور فوتسال و هندبال
·         سبد بسكتبال
·         پايه و تور واليبال
·         پايه و تور بدمينتون
امكان رشته هاي ورزشي در سالن:
·         هندبال
·         فوتسال
·         بسكتبال
·         واليبال
·         بدمينتون
 
وضعيت ديواره:
·         سرپوشيده
·         از سال 1388 در حال بهره برداري
 
 
مساحت:
·         172 متر مربع
 
تجهيزات:
·         تشك ايمني صخره نوردي
·         گيره هاي مخصوص
·         بولدرينگ
 
  
وضعيت سالن:
·         سرپوشيده
·         از سال1377 در حال بهره برداري
مساحت:
·         24×48متر
·         مساحت فضاي ورزشي 1152متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
·         سيستم گرمايشي
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:پاركت
·         نور مناسب:نورافكن
·         جايگاه تماشاچيان:1500 نفر
ساير تجهيزات:
·         اسكوربورد
·         سبد بسكتبال
·         پايه و تور واليبال
·         پايه و تور بدمينتون
امكان رشته هاي ورزشي در سالن:
·         بسكتبال
·         واليبال
·         بدمينتون
 
 
وضعيت زمين:
·         سرباز
·         از سال1382 در حال بهره برداري
مساحت:
·         75×40متر
·         مساحت فضاي ورزشي 3000 متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
تجهيزات:
·         پايه و تورفوتبال
 
امكان رشته هاي ورزشي در زمين :
·         فوتبال
·         دووميداني

 
                                                              
وضعيت سالن:
·         سرپوشيده
·         از سال1377 در حال بهره برداري
مساحت:
·         15×20 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 300 متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
·         سيستم گرمايشي
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:كفپوش
·         نور مناسب:نورافكن
·         جايگاه تماشاچيان: 200 نفر
ساير تجهيزات:
·         ميز تنيس روي ميز
امكان رشته هاي ورزشي در سالن:
·         تنيس روي ميز
·          
 
 
وضعيت سالن:
·         سرپوشيده
·         از سال1377 در حال بهره برداري
مساحت:
·         15×20 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 300 متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
·         سيستم گرمايشي
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:كفپوش-تشك
·         نور مناسب:نورافكن
ساير تجهيزات:
·         تشك
·         ميله بارفيكس
·         خرك
·         موازنه
·         ترامپولين
·         پيش تخته
امكان رشته هاي ورزشي در سالن:
·         كشتي
·         ژيمناستيك
·         جودو
·         كاراته
·         تكواندو
 
 
          وضعيت زمين:
·         سرباز
·         از سال1376 در حال بهره برداري
مساحت:
·         35×15 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 525 متر مربع
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:سيمان
ساير تجهيزات:
·         سبد بسكتبال
·         دروازه فوتسال
·         پايه و تور واليبال
 
امكان رشته هاي ورزشي در زمين:
·         بسكتبال
·         فوتبال
·         واليبال
 
 
وضعيت سالن:
·         سرپوشيده
·         از سال1377 در حال بهره برداري
مساحت:
·         8×24 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 192 متر مربع
تأسيسات فضاي ورزشي:
·         سرويس بهداشتي
·         رختكن
·         سيستم گرمايشي
تجهيزات:
·         نوع كفپوش:موكت
·         نور مناسب:نورافكن
ساير تجهيزات:
·         تردميل
·         دوچرخه
·         اسكي فضايي
·         و انواع دستگاهها و وزنه ها
امكان رشته هاي ورزشي در سالن:
·         بدنسازي
 
 
وضعيت زمين:
·        سرباز
·      از سال1387 در حال بهره برداري
مساحت:
·         5×59 متر
·         مساحت فضاي ورزشي 295 متر مربع
 
 تجهيزات:
·         كليه وسايل بدنسازي پاركي
 
امكان رشته هاي ورزشي:
·         ورزشهاي همگاني

 

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 10:35
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058