آئين نامه ها و فرم ها تبديل وضعيت اساتيد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 09 اسفند 1391 ساعت 09:48

طي بخشنامه اي از سوي سازمان مركزي دانشگاه اعلام شد:

نحوه تشكيل كميته ترفيعات در واحد هاي جامع ، بسيار بزرگ، بزرگ و متوسط و دستور العمل اجرايي روند بررسي پرونده هاي مبوط به اعطاي ترفيع ساليانه هيات علمي (جديد)

از سوي كار گزيني هيات علمي دانشگاه  آئين نامه ها و فرم هاي  تبديل وضعيت  اساتيد  جهت اطلاع اساتيد معزز به شرح زير اعلام شد:

1-دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي رشته پزشكي

2-دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي رشته غير پزشكي

3-دوره هاي كوتاه مدت لازم براي تبديل وضعيت

 

فرمهاي تبديل وضعيت

1- فرم شماره 1و2و3و4-ماده 1و2و3و4

2-فرم كميت و كيفيت

3-فرم د

 

توضيح: اساتيد محترم فرم ها را پس از تكميل ، پرينت آنرا به همراه ساير مدارك و اخذ امضاء هاي مورد  به كارگزيني هيات علمي تحويل نمايند.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 07:08
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058