اساتيد محترم حق التدريس فرم قرارداد حق التدرس را دريافت نمايند PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 09 اسفند 1391 ساعت 10:49

از سوي كار گزيني هيات علمي فرم قرارداد حق التدريس جهت بهره برداري اساتيد حق التدريس ارائه شد اساتيد حق التدريس محترم در هرترم نسبت به دريافت و تكميل و تحويل آن به كارگزيني هيات علمي  اقدام نمايند. (فايل pdf)

آخرین به روز رسانی در شنبه 07 دی 1392 ساعت 05:00
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058