فرم هاي پزشكي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 13 اسفند 1391 ساعت 10:44

 

فرم درخواست هزينه هاي مازاد درمان سال 94

فرم دندانپزشكي

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 06:21
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058