ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 10:04

v بخشنامه ترفيع سالانه

v فرم درخواست ترفیع سالیانه

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 06:26
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058