مدارك لازم جهت تكميل پرونده متقاضيان جذب هيات علمي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 26 بهمن 1392 ساعت 09:25

به اطلاع تمامي متقاضيان ارجمند مي رساند پس از ثبت نام در فراخوآن 10 (واحد بجنورد)به همراه مدارك ذيل به كارگزيني هيات علمي (واحد بجنورد ) مراجعه فرمايند.

متقاضيان محترم  فايلهاي  فرم­ 1 و iهمچنين فرم هاي  20 الي 25 دريافت و تكميل نمايند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 01 تیر 1395 ساعت 06:59
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058