اولويت هاي پژوهشي ادارات و نهاد ها PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 22 ارديبهشت 1393 ساعت 07:10

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:08
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058