پيغامهاي شايع در زمان انتخاب واحد دانشجو PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 25 آذر 1393 ساعت 11:27

دانشجوي محترم  اگر در زمان انتخاب واحد،  با هريك از اشكالات زير مواجه شديد ، از راه حلهاي پيشنهادي بهره گرفته و درصورت عدم موفقيت اداره مربوطه مراجعه نمائيد.

 

محل مراجعه دانشجو

 

راه حل

 

نوع اشكال

 

رديف

 

اداره ثبت نام

 


1- از صحت رمز خود مطمئن شويد (از روي برگه معرفي به دانشكده كنترل نمائيد)
2- چك كنيد صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.

 

4- مطمئن شويد كه به سيستم دانشجوئي واحد بجنورد متصل شده ايد.
5- پارامتر كد تصوير  در هر بار مراجعه بايستي تغيير كند در غير اين صورت ارتباط شما Online نيست.
لذا از كليد F5 يا از ابزار refresh  مرورگر استفاده كنيد
6-اگر   با پيغام timeout expired مواجه شديد بيانگر آنست كه اتصال شما ناقص است و  يا شبكه  ترافيك دارد

 

7- حتما از مرور گر Internet explorer 8  و يا نسخه بالاتر استفاده نمائيد

 

رمز ورود اشتباه است

 

1

 

اداره ثبت نام

 

در بخش تغيير وضعيت ، وضعيت دانشجو عادي شود

 

وضعيت تحصيلي دانشجو عادي  نيست

 

2

 

اداره ثبت نام

 

1-     دانشجو در ترم قبل انتخاب واحد ندارد

 

2-    اطلاعات سال رشته دانشجو ايراد دارد.

 

3-   در ترم گذشته ، تيك هاي انتخاب واحد يا حذف و اضافه نخورده است

 

وضعيت ترم قبل نامشخص است

 

3

 

كارشناس آموزش

 

اداره ثبت نام

 

در بخش نحوه ورود براي سال و ترم جاري ميهمان ثبت شود

 

اين دانشجوي ميهمان مجوز انتخاب واحد ندارد

 

4

 

اداره ثبت نام

 

در سرپرستي واحد- اطلاعات سال و رشته دانشجو بازنگري شود

 

اطلاعات سال و رشته شما ناقص است

 

5

 

كارشناسان آموزش

 

كارشناس رشته ، مجوز مربوطه از  طريق مجوز هاي دروس دانشجو صادر كند.

 

بيش از سقف مي خواهم انتخاب واحد كنم

 

6

 

بنا به نوع اشكال به اداره مربوطه جهت رفع اشكال مراجعه شود

 

دانشجو در پرونده اينترنتي خود ، اطلاعات بيشتر را  كليك كرده و نوع اشكال را بخواند.

 

 دانشجو اشكال دار است

 

7

 

 كارشناس رشته/دانشجو

 

تاييد نهايي انتخاب واحد را  كليك نكرده است

 

تائيد نهايي صادر نشده است

 

8

 

اداره برنامه ريزي

 

در بخش سرويس گيرنده درس ارائه شده ، بازنگري شود

 

اين درس مربوط به رشته گرايش شما نيست

 

9

 

اداره برنامه ريزي

 

در بخش ارائه كلاس ، جنسيت مجاز بازنگري شود

 

اين درس مربوط به جنسيت شما نيست

 

11

 

اداره برنامه ريزي

 

دانشجو مجوز تداخل   دارد وليكن ظرفيت پرشده يا جنسيت يا در  سرويس گيرنده  رشته دانشجو تعريف نشده است

 

اين درس تداخل دارد

 

و يا كنترل هاي انتخاب واحد درست عمل نمي كند.

 

12

 

دانشجو بايستي صبر كند

 

اختلال مربوط به سيستمهاي بانك ملي كشور است در ساعات ديگري مراجعه نماييد .

 

 در پرداخت الكترونيكي موفق نمي شود

 

13

 

 امور شهريه

 

1-     دانشجو عمل تقسيط را انجام نداده است.

 

2-    دانشجو تائيد نهايي را صادر كرده باشد

 

3-   در قسمت ثبت چك ، به انتهاي سطر مورد نظر برويد و گزينه ويرايش را انتخاب كنيد.

 

سيستم اجازه ثبت چك نمي دهد

 

14

 

امور شهريه

 

1-     كد شعبه را درست وارد كنيد

 

2-    در صورت عدم پاسخ دهي ، امور شهريه نام بانك را اضافه كند

 

در هنگام ثبت چك ، نام بانك ظاهر نمي شود

 

15

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 29 آذر 1393 ساعت 14:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058