سیستم اجازه انتخاب واحد نمی دهد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 دی 1393 ساعت 07:03

اگر به پیامهای زیر مواجه می شوید بایستی به اداره  ثبت نام مراجعه نمائید

پیامها:

*** وضعيت تحصيلي دانشجو عادي نيست

*** وضعيت ترم قبل نامشخص است
***  اين دانشجوي ميهمان مجوز انتخاب واحد ندارد
*** اطلاعات سال و رشته شما ناقص است
آخرین به روز رسانی در شنبه 13 دی 1393 ساعت 07:23
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058