معرفى مدارس سماء PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 14 خرداد 1387 ساعت 13:36

Image مدارس غير انتفاعى سماء واحد بجنورد در بيست و ششم شهريور ماه 1372 در دومقطع ابتدائى و راهنمائى دخترانه و پسرانه تاسيس و راه اندازى شد و طى نه سال فعاليت به موفقيت هاى چشمگيرى در زمينه هاى علمى ، فرهنگى ، ورزشى و غيره دست يافته است. ...

از جمله افتخارات مدارس سماء مى توان به قبولى صد در صدى در امتحانات نهائى با معدل هاى قابل توجه و كسب مقام در مسابقات علمى ، فرهنگى ، هنرى و ورزشى در سطح استان و كشور ، همچنين دقت نظر در تراز مالى ساليانه طبق نظر كارشناسان سازمان مركزى اشاره كرد.
اطلاعات مربوط به مدارس سماءسال 1380

رديف نام مدرسه مالكيت تعداد تعداد معلم ،مدير و كارمند
1 دبستان دخترانه طراوت ملكي 118 12
2 دبستان پسرانه پويش استيجارى 148 10
3 راهنمائى دخترانه نيايش استيجاري 164 21
4 راهنمائى پسرانه پويا ملكي 215 25
مجموع 645 68

 سال 1382

رديف نام مدرسه مالكيت تعداد تعداد معلم ،مدير و كارمند
1 دبستان دخترانه طراوت ملكي 97 11
2 دبستان پسرانه پويش استيجارى 145 13
3 راهنمائى دخترانه نيايش استيجاري 142 19
4 راهنمائى پسرانه پويا ملكي 168 23
5 دبيرستان پسرانه استيجارى 65 16
6 دبيرستان دخترانه استيجاري 19 17
مجموع 654 99

 سال 1384-1383

رديف نام مدرسه مالكيت تعداد تعداد معلم ،مدير و كارمند
1 دبستان دخترانه طراوت ملكي 126 12
2 دبستان پسرانه پويش استيجارى 138 11
3 راهنمائى دخترانه نيايش استيجاري 174 23
4 راهنمائى پسرانه پويا ملكي 223 24
5 دبيرستان پسرانه استيجارى 140 46
6 دبيرستان دخترانه استيجاري 107 40
مجموع 908 156

 سال 1386-1384

رديف نام مدرسه مالكيت تعداد تعداد معلم ،مدير و كارمند
1 دبستان دخترانه طراوت ملكي 147 12
2 دبستان پسرانه پويش استيجارى 172 11
3 راهنمائى دخترانه نيايش استيجاري 196 23
4 راهنمائى پسرانه پويا ملكي 245 24
5 دبيرستان پسرانه استيجارى 115 46
6 دبيرستان دخترانه استيجاري 74 40
مجموع 947 156

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 08 آذر 1391 ساعت 15:18
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058