هيات علمي واحد شيروان PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:27

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

1

شادی انفرادی

آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد

2

سعید فرهادی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

3

سید قاسم فدائی

پرستاری

کارشناسی ارشد

4

ابوالفضل فرهادی

پرستاری

دکتری تخصصي

5

معصومه یاسائی سکه

پرستاری

کارشناسی ارشد

6

محسن معتمدی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دکتری تخصصي

7

آسیه ذوقی خبوشان

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

8

سامان نجات پور

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد

9

عزت ا.. مافي

جغرافيا

دکتری تخصصي

10

مهدی وطن پرست

جغرافیا انسانی-  شهری

دکتری تخصصي

11

محمد معتمدی

جغرافیای طبعی

دکتری تخصصي

12

حسین رستگار کلاته

حسابداری

کارشناسی ارشد

13

هادي سعيدي

حسابداری

دکتری تخصصي

14

علي شيعه علي

حقوق جزاي اسلامي

کارشناسی ارشد

15

نیره غلامیان

ریاضی

کارشناسی ارشد

16

قاسم کاظمی گلیان

ریاضی

دکتری تخصصي

17

حسین خانی

زبان و ادبیات عرب

دکتری  تخصصي

18

امیر سلمانی رحیمی

زبان و ادبیات عرب

دکتری  تخصصي

19

محمد شریف حسینی

زبان و ادبیات عرب

دکتری تخصصي

20

محمد علی شریفیان

زبان و ادبیات فارسی

دکتری تخصصي

21

شبنم شفیعی لطف آبادی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

22

رجب فخرائیان

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

23

نوشین هنرمند

زبان وادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

24

محمد قادری مقدم زوارم

زبان وادبیات فارسی

دکتری تخصصي

25

محمد ریحانی

زبان وادبیات فارسی

دکتری تخصصي

26

حسین رضائی نژاد

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

27

احمد اصغرزاده

علوم  باغبانی

دکتری تخصصي

28

علی اکبر محمود زاده

علوم اجتماعی

دکتری تخصصي

29

قاسم الهی شیروان

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

30

ابراهیم میانجی

علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

31

فرزاد قادری بافتی

عمران - سازه

کارشناسی ارشد

32

عبداله امامی

فقه و اصول معارف اسلامی

 حوزوی

33

حمید موسوی بجنوردی

فقه و مباني حقوق اسلامي

کارشناسی ارشد

34

محمد رضا محمد زاده رهنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری تخصصي

35

مهدی شریعتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری تخصصي

36

لیدا غلامکار

فیزیک

کارشناسی ارشد

37

محمد اکبر پور سکه

کامپیوتر

دکتری تخصصي

38

علی اکبر پور احمد

کتابداری و اطلاع رسانی

دکتری تخصصي

39

محمدرضا حسنی

کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد

40

علي دادار

كشاورزي- باغباني

دکتری تخصصي

41

محمد صعودیان

گرفیک

کارشناسی ارشد

42

حسن راهنماي

گرفیک

کارشناسی ارشد

43

يزدان خردمند

محيط زيست- آب و فاضلاب

کارشناسی ارشد

44

احمد باغی

مدیریت  بازرگانی

کارشناسی ارشد

45

فریمان ابراهیم زاده

مدیریت آموزشی

دکتری تخصصي

46

جواد محمد زاده

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

47

ابراهيم سياح

معماري

کارشناسی ارشد

48

سید محمد بهروز

معماری

کارشناسی ارشد

49

کیاوش قزوینی

معماری

کارشناسی ارشد

50

عباس مغني زاده

مكانيك

کارشناسی ارشد

51

مهدي نشاط ازغدي

مهندسي كامپيوتر

کارشناسی ارشد

52

الهام غلامي

مهندسي كامپيوتر

کارشناسی ارشد

53

قدرت سپید نام

مهندسی الکترونیک

دکتری تخصصي

54

علیرضا  افشاری

مهندسی صنایع

دکتری تخصصي

55

حمید رضا عسگری دشت بیاض

مهندسی عمران-آب

کارشناسی ارشد

56

سهراب محمدی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

57

زهرا روحانی سولدی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

58

مریم تاتاری

مهندسی کشاورزی-  زراعت

دکتری تخصصي

59

مرتضی عظیم زاده

مهندسی کشاورزی-  زراعت و اصلاح نباتات

دکتری تخصصي

60

کورش احترامیان

مهندسی کشاورزی-  مدیریت مناطق بیابانی

دکتری تخصصي

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:34
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058