هيات علمي واحد اسفراين PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:28

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

1

ايمان خاكساري

حسابداري

كارشناس ارشد حسابداري

2

محسن رضايي پور

حسابداري

كارشناس ارشد حسابداري

3

حميد دارابي

رياضي محض

كارشناس ارشد  رياضي محض

4

محمد تقي نجارزاده

زمين شناسي

كارشناس ارشد   زمين شناسي

5

زهرا ايجادي

علوم تربیتی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

6

ابوالفضل فرزي

عمران آب

كارشناس ارشد  عمران آب

7

احمد متقي راد

مديريت بازرگاني

كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

8

سيد احمد عصمتي

معماري

كارشناس ارشد  معماري

9

محمد قلي زاده

مكانيك (تبديل انرژي)

كارشناس ارشد  مكانيك(تبديل انرژي)

10

حبيب كلاهدوز

مكانيك (تبديل انرژي)

كارشناس ارشد مكانيك(تبديل انرژي)

11

حميد اسدالهي يزدي

مكانيك (طراحي)

كارشناس ارشد مكانيك(طراحي)

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 04 شهریور 1394 ساعت 04:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058