اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته معماري PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:53

ارديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

محمد  قلي پور

 

كارشناسي ارشد

معماري

مربي

تمام وقت

 

2

سعيد نداف

كارشناسي ارشد

معماري

مربي

تمام وقت

 

3

بهنام به نيا

فوق ليسانس

مهندسي معماري

مربي

تمام وقت

 

4

نازنين دايي نژاد

فوق ليسانس

مهندسي معماري

مربي

تمام وقت

 

 

5

فرشيد اعلمي فريمان

 

فوق ليسانس

مهندسي معماري

مربي

تمام وقت

 

6

گلديس وحيدي برجي

 

دانشجوي دكترا=بورسيه

شهرسازي- طراحي وبرنامه ريزي

مربي

تمام وقت

 

7

پريسا روشني

دانشجوي دكترا=بورسيه

شهرسازي

مربي

تمام وقت

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 12:23
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058