اعضاي هيات علمي تمام وقت رشته منابع طبيعي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 آبان 1394 ساعت 11:57

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

 
 

1

مليحه اختري

 

دكتري

صنايع چوب وكاغذ

استاديار

تمام وقت

 

2

 

غلامرضا بناگر

دانشجوي دكترا=بورسيه

محيط زيست

مربي

تمام وفت

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 آبان 1394 ساعت 12:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058