شرايط جذب دانشجوي پژوهش محور اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 14 آذر 1394 ساعت 11:08

بخشنامه شماره 10/64176

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 12:55
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058