مراحل ثبت نام و پذيرش دانشجويان جديدالورود PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 07:47

         مرحله 1)  ثبت نام اوليه در سامانه اينترتي مركز آزمون به آدرس www.azmoon. org

                   از تاريخ 95/5/26  تا 95/6/30

               مرحله 2) پس از ثبت نام اوليه در سايت اينترنتي مركز آزمون جهت تكميل فرم ها

                     و تحويل مدارك  از تاريخ95/6/20   به واحد دانشگاهي مراجعه گردد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058