مراحل ثبت نام و پذيرش دانشجويان جديدالورود PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 07:47

         مرحله 1)  ثبت نام اوليه در سامانه اينترتي مركز آزمون به آدرس www.azmoon. org

       مرحله 2)  مراجعه به  واحد دانشگاهي- دانشكده  فني مهندسي جهت تكميل فرم ها و تحويل مدارك   

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 10:49
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058