رشته هاي تحصيلي پذيرش بدون آزمون + كد رشته ها PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 08 شهریور 1395 ساعت 11:03

 

ثبت نام رشته هاي بدون آزمون سال 1396 – نيمسال اول دانشگاه آزاد بجنورد182

كدرشته هاي كارشناسي پيوسته (مدت تحصيل 4سال)(ويژه دارندگان ديپلم كامل نظام قديم و يا پيش دانشگاهي)

 مهندسي عمران 40401،  مهندسی پزشكي40106 ، مهندسي معماري60202، مهندسي برق40119 ،  مهندسي رباتيك41016، مهندسي فضاي سبز50323، مهندسي توليد و ژنتيك گياهي50169  ،گياه پزشكي50192 ، شيمي  محض30349 ، حسابداري21301 ، روانشناسي 20706،  علوم ورزشي21475 ، علوم تربيتي20612 ، رياضيات و كاربردها30123 ، تاريخ و تمدن ملل اسلامي20481 ،  تاريخ21103 ، آموزش  تاريخ 21084

كدرشته هاي دوره كارشناسي نا پيوسته (مدت تحصيل 2سال)ويژه دارندكان فوق ديپلم يا كارشناسي درهر رشته

معماري60206 ، مهندسي اجرائي عمران70402، مهندسي تكنولوژي الكترونيك40134، مهندسي تكنولوژي برق- قدرت40143  ، مهندسي توليدات دامي50307 ، مديريت بازرگاني 21207  ،  تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي21413 ، آموزش و پرورش ابتدايي20627 ،   آموزش ديني و عربي20422 ، آموزش رياضي30111 ، آموزش علوم تجربي 30537،علم اطلاعات و دانش شناسي21717 ، علمي كاربردي حسابداري21301(مركزجاجرم476)

كدرشته هاي دوره كارداني پيوسته (ويژه دارندگان مدرك ديپلم سه ساله  اعم از فني و حرفه اي ، كاردانش و نظري )

مربي بهداشت مدارس10707 ،  الكترونيك- الكترونيك عمومي40116 ،  الكتروتكنيك – برق صنعتي40130 ، الكتروتكنيك – تاسيسات الكتريكي40131 ،   ساختمان –كارهاي عمومي ساختمان40428   ،  حسابداري 21301 (مركز مانه سملقان579)  ،          نقشه كشي معماري-معماري 40433 (مركز مانه سملقان579)     ، تربيت بدني21481  (سما بجنورد569 )

كدرشته هاي دوره كارداني ناپيوسته ( ويژه دارندگان پيش دانشگاهي و يا ديپلم كامل نظام قديم)

دامپزشكي10501، مديريت بازرگاني21383،  آموزش و پرورش ابتدايي20571، معلم آموزش علوم تجربي30539،ماشين هاي كشاورزي50255، آموزش ديني و عربي20207

        تلفن دانشگاه    32296982     داخلي1213  و 1212    

   مراحل ثبت نام   

   مرحله 1-  ثبت نام اوليه در سامانه اينترتي مركز آزمون آدرس: www .azmoon . org از  20/05/ 96 تا /../96                

    مرحله 2-  پس از ثبت نام اوليه در سايت اينترنت  ، جهت تكميل فرم ها و تحويل مدارك   از تاريخ20 / 06/ 96  به واحد دانشگاهي مراجعه گردد .                          

  مدارك لازم جهت ثبت نام:

     (1-  آخرين مدرك تحصيلي ودو سري كپي   2- شناسنامه ودو سري كپي      3- كارت ملي ودو سري كپي        .     4- عكس 4×3 شش قطعه  5- مدرك نظام وظيفه ودو سري كپي6- رسيد ثبت نام اينترنتي )

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 09:33
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058