دومین دوره جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی(ابن سينا) PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 04 بهمن 1395 ساعت 09:16

1

1. تاریخ نشر آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه کتاب سال (تالیف.ترجمه.پایان نامه) الزاماً میبایست ازسال ۱۳۹۱ و به بعد باشد.

۲. هزینه پرداخت برای هر عنوان کتاب مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 05 بهمن 1395 ساعت 10:56
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058