جشنواره وب و موبايل ايران PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 09 بهمن 1395 ساعت 06:05

اگر شما از طرفداران این وبسایت هستید، برای رای دادن به وب سايت جشنواره وب و موبايل ايران به آدرس http://www.iwmf.ir/website/24725 مراجعه فرماييد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058