موقع افزودن درس در انتخاب واحد / حذف واضافه با پيغام تداخل دروس مواجه ميشوم؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 15 اسفند 1387 ساعت 13:54

كنترل تداخل دروس برعهده دانشجو است
اولاً به اطلاعيه ترمي توجه كنيد كه اجازه تداخل دروس به دانشجو داده شده است يا نه ؟

دوماً  درصورتيكه سيستم اجازه انتخاب نمي دهد موارد زير را چك كنيد:
  الف- ظرفيت كلاس تكميل است.
  ب- درس  براي رشته شما ثبت نشده است.
  ج-جنسيت مجاز كلاس شامل شما نمي شود.


آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1393 ساعت 12:50
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058