فراخوان ثبت نام دانشجويان تحصيلات تكميلي در سامانه پژوهشيار PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 ساعت 09:05

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي

  با عنايت به اينكه مطابق بخشنامه سازمان مركزي از تاريخ 01/02/1398همه امور مرتبط با گردش كار پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري در كليه واحد‌هاي دانشگاه آزاد بايستي از طريق سامانه پژوهشيار انجام پذيرد، لازم است دانشجويان محترم با مراجعه به سايت  https://ris.iau.ac.ir/  نسبت به ثبت نام اوليه در سامانه اقدام نمايند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058