تغيير تاريخ اردوي حيات طيبه در فيروز كوه PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 07:55

طي بخشنامه اي از سوي دفتر تشكل هاي سياسي - اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد:

با توجه به تغيير آزمون ورودي كارشناسي ارشد دانشگاه ها و تاثير آن در تغيير زمان امتحانات پايان ترم ، لذا زمان اردوي حيات طيبه تكميلي(دوره متمركز فيروزكوه ) به زمان  98/4/20  الي 98/4/31 تغيير يافت

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058