فراخوان براي مراجعه به كارتابل و رفع مشكلات احتمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 09:42

دانشجوي گرامي:
با توجه به نزديكي به امتحانات پايان ترم و لزوم داشتن كارت ورود به جلسه، هر چه سريعتر نسبت به رفع مشكلات مندرج در پرتال دانشجويي اقدام بفرماييد. بديهي است از ورود دانشجويان بدون كارت امتحانات جلوگيري بعمل خواهد آمد

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 09:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058