آزمون جامع تيرماه 1398 PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 04 تیر 1398 ساعت 09:26

مطابق بخشنامه آزمون جامع سازمان مركزي و جلسه هماهنگي گروههاي آموزشي، تصميمات اتخاذي جهت برگزاري هماهنگ و منظم آزمون جامع تيرماه 1398 جهت اجرا به شرح ذيل ابلاغ مي گردد.

1.       برنامه زمانبدي آموزشي مطابق جدول ذيل

موضوع

تاريخ

آخرين مهلت زمان انتخاب واحد و تصفيه مالي

05/04/1398

آزمون كتبي

18 و 19 تيرماه

آزمون مصاحبه شفاهي

20 لغايت 21 تيرماه (باهماهنگي گروه مربوطه)

زمان اعلام نمرات

حداكثر تا تاريخ 21 مرداد 1398

 

2.       دانشجويان گرامي بايد تا زمان اعلامي در جدول فوق نسبت به رفع مشكلات از جمله حسابداري جهت اخذ پايان نامه اقدام نمايند تا امكان انتخاب واحد و صدور كارت ورود به جلسه امكان پذير باشد.

3.       محل برگزاري آزمون كتبي و شفاهي بصورت متمركز در دانشكده فني و مهندسي مي باشد (آزمون كتبي در زيرزمين دانشكده فني و مهندسي و آزمون شفاهي در كلاسهاي تجهيزشده جهت اخذ آزمون شفاهي).

4.       اتاق امانات در محل مركز رشد ساختمان فني و مهندسي داير گردد.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058