آگهی دعوت به همکاری سما PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 16 تیر 1398 ساعت 05:02


معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی جهت تکمیل کادر خدمات و نگهبان، سرایدار مورد نیاز خود در مدارس سما تعداد محدودی نیروی انسانی با شرایط مشخص به صورت قراردادی کار معین یک ساله دعوت به همکاری می نماید داوطلبان با مراجعه به سایت http://bojnourdiau.ac.ir  نسبت به دریافت شرایط اعلام شده و فرم ثبت نام اقدام و پس ازمطالعه نسبت به تکمیل آن اقدام و حداکثر تا تاریخ 20/04/98 به امور اداری معاونت آموزش های عمومی و مهارتی ( سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مورد تقاضا تحویل نمایند.

ثبت نام و شرکت در مصاحبه ، الزامی برای پذیرش فرد توسط معاونت آموزش های عمومی و مهارتی آزد اسلامی نمی باشد.

داوطلبین می بایست مبلغ 300.000 ریال معادل سی هزار تومان بابت ثبت نام به شماره حساب 0102794504002 بنام معاونت امور مدارس سما بجنورد واریز نمایند.

 

ردیف

نام واحد

تعداد نیروی مورد نیاز خدمتگذار

تعداد نیروی مورد نیاز نگهبان - سرایدر

زن

مرد

زن

مرد

1

بجنورد

1

2

-

2

2

شیروان

1

1

-

2

3

اسفراین

-

1

-

-

 

مدارك 

شرايط

 

نشانی و شماره تماس مراکز سما دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی

 

تلفن تماس

نشانی

واحد

ردیف

 

32296982-9 داخلی 1199 و 1145

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد -  ساختمان کشاورزی طبقه اول – معاونت سما

سما بجنورد

1

36236372

 

 

خیابان فلسطین – مجتمع مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی

سما شیروان

2

09155767926 آقای علیزاده

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

سما اسفراین

3

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 03:42
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058