مهندس مهرادفر تشریح کرد سیاست های مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو/تاکنون 125 هزار داوطلب کارشناسی ارشد انتخاب رشته کرده‌اند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 04:23

سرپرست اداره کل آزمون سازی و فنی و آمار مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی راهکارها و سیاست های مرکز سنجش دانشگاه برای جذب دانشجو را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مهندس محمدرضا مهرادفر سرپرست اداره کل آزمون سازی و فنی و آمار مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در نشست مدیران روابط‌ عمومی مراکز استان دانشگاه که امروز در سازمان مرکزی برگزار شد، با اشاره به راهکارهای جذب دانشجو در دانشگاه، گفت: مدیران روابط عمومی باید در این زمینه با هوشمندی دستاوردها و پتانسیل های دانشگاه را اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش بازه زمانی پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی نسبت به گذشته افزایش یافت، اظهار داشت: این تصمیم در راستای افزایش فرآیند جذب، کاهش فشار و استرس داوطلبان و خانواده ها و فرصت بیشتر دانشگاه ها برای تبلیغ گرفته شد.

مهندس مهرادفر با بیان اینکه سامانه ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی از اسفندماه سال گذشته باز شده است، گفت: همه باید در راستای جذب بهتر و بیشتر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: همیشه سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی یک هفته تا 10 روز نسبت به سازمان سنجش عقب بود و امسال در تلاش هستیم سامانه های انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش به طور همزمان فعال شود و داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند.

سرپرست اداره کل آزمون سازی و فنی و آمار مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اتمام مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تا روز شنبه 12 مرداد ماه، گفت: تاکنون حدود 125 هزار داوطلب نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058