فراخوان ثبت نام دانشجويان متقاضي تسهيلات شهريه PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 04:16

دانشجويان متقاضي تسهيلات شهريه از محل بانك قرض الحسنه مهرايران وبانك رسالت و همچنين تسهيلات بانك ملي ، جهت ثبت نام درسامانه ساجد دانشگاه آزاد اسلاميبه آدرس ذيل مراجعه نماينددرضمن اولويت با دانشجويان مقطع دكتري و ارشد مي باشدو همچنين به دليل منابع محدود براساس تاريخ ثبت نام تاييد خواهدشد زمان ثبت نام براي نيمسال اول از15/05/1398الي 15/07/1398و براي نيمسال دوم از10/10/1398 الي 10/12/1398  مي باشد

آدرس سامانه ساجد  https://sajed.iau.ir

شرايط و بخشنامه:

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 06:24
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058