بررسی بودجه 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به ریاست دکتر طهرانچی PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 04:52

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 07:07
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058