هفدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی PDF چاپ نامه الکترونیک
جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 13:27

 

 

آخرین به روز رسانی در جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 13:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058