اطلاعيه مهم/ثبت نام و پذيرش دانشجو بدون آزمون در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 04:27

آخرین به روز رسانی در شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 04:30
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058