فراخوان جذب اعضاء باشگاه پژوهشگران و نخبگان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 06 مهر 1398 ساعت 10:45
باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، مرکز علمی با هدف شناسایی، جذب، پرورش و حمایت از پژوهشگران و جوانان مستعد استان در حیطه علمی و پژوهشی  می باشد که تسهیلات و امکانات لازم را برای افراد خلاق، کارآفرین و علاقمند به دانش و پژوهش بعمل می آورد. علاقمندان جهت آگاهی و عضویت به سایت زیر مراجعه نمایند. جهت اطلاع، مکان دفتر باشگاه واحد،  در بخش اداری دانشکده فنی مهندسی واحد واقع می باشد. 
Bpj.ir
باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بجنورد
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058