قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 98/ جلسه توجيهي PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 14 مهر 1398 ساعت 06:58

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 14 مهر 1398 ساعت 07:01
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058