در خصوص سامانه كلاس هاي مجازي مشكل دارم چه بايد بكنم PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 26 فروردين 1399 ساعت 04:45

مي توانيد به بخشهاي زير مراجعه كنيد

 

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058