گزارش تصويري آغاز به كار نخستین مرکز اطعام مهدوی استان خراسان شمالی در دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 03 ارديبهشت 1399 ساعت 05:38

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058