راهنماي ارزشيابي اساتيد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 31 خرداد 1388 ساعت 14:45

Image

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 02 دی 1389 ساعت 07:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058