دستورالعمل مشاهده نمرات اينترنتي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 02 تیر 1388 ساعت 09:54

Image

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 02 دی 1389 ساعت 06:21
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058