آزمایشگاه گروه برق PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 تیر 1388 ساعت 12:59
آزمایشگاههای برق در سه ساختمان مجزا در آموزشی شماره 1 ومجتمع سوله و مجتمع آزمایشگاهی شماره 2 بالغ بر 15 آزمایشگاه مستقل و سه انبار در خدمت دانشجویان و اساتید محترم بوده است .

دانشجویان علاوه بر استفاده از این آزمایشگاهها و کارگاهها در جهت مهارت در واحدهای درسی در جهت تیمهای تحقیقاتی و انجمن های علمی نیز بهره برداری می کنند.همکاران:

1-حسن محمدی  : کاردان برق و قدرت
2-سید علی موسوی : کمک انباردار
3-سید شریف سیدی :کمک انباردار
4-ابولفضل شیدا :کاردان برق  توزیع
5-گشتاسب شیردل :تکنسین مکانیک
6-محمد رضا علی آبادی :کمک انباردار
7-عزیز اله محمودی:کمک انباردار
8-   پرویز عباس زاده :تکنسین برق
9- صمد حصاري  كاردان برقآزمایشگاه ها و کارگاه های گروه برق:

آزمایشگاه میکرو و مدار منطقی

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

آزمایشگاه سیستم ها و تعمیرات تلویزیون
آزمایشگاه الکترونیک 1و2و3

آزمایشگاه پروژه

آزمایشگاه کنترل

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

کارگاه برق

کارگاه مدار فرمان  1و2
کارگاه سیم پیچی
کارگاه ماشین ابزار
کارگاه فشار قوی
تجهیزات پست و شبکه هوایی و کارگاه مفصل
 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 20 تیر 1388 ساعت 10:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058