خراسانی‌طرقی خبر داد؛ راه‌اندازی نشریه‌ تربیت بدنی در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 07 دی 1399 ساعت 10:16

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گفت: این دانشگاه راه‌اندازی نشریه‌ای جدید در عرصه تربیت بدنی را در دستور کار خود قرار داده و مکاتبات اولیه برای اخذ مجوز را انجام داده است.

دكتر حامد خراساني طرقي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دو نشریه پژوهشنامه تربیتی و پژوهشنامه تاریخ با قدمت بیش از ده سال و به شکل فصلنامه پژوهشی منتشر می شود كه سبز بودن وضعیت هر دو فصلنامه در سامانه ارزیابی نشریات نشان از تلاش مستمر دست اندرکاران نشریات فوق در انتشار کیفی و منظم شماره های نشریه است.

خراساني طرقي با بيان اين خبر خاطرنشان كرد: همين سبز بودن وضعیت هر دو فصلنامه  تربيتي و تاريخ در هشتمين دوره ارزیابی نشریات مورد تشویق معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

معاون علمي واحد بجنورد افزود: در این راستا در برنامه های هفته پژوهش سال جاری رئيس دانشگاه آزاد سلامي خراسان شمالي از مدیران و کارشناسان فعال فصلنامه های پژوهشنامه تاریخ و پژوهشنامه تربیتی قدرداني كرد.

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد ضمن پیگیری فرایند اخذ تاییدیه وزارت علوم جهت نشریات موجود، با توجه به گستره بالای متقاضیان تحصیلات تکمیلی در رشته تربیت بدنی و وجود اعضای هیات علمی توانمند در گرایش های گوناگون این رشته، مکاتبات اولیه جهت راه اندازی نشریه ای جدید در عرصه تربیت بدنی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 04:44
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058