آزمایشگاه گروه دامپزشکی PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 20 تیر 1388 ساعت 10:37
این بخش شامل آزمایشگاهها و کلینیک دامپزشکی  شامل چهار آزمایشگاه مستقل با پرسنل متخصص آماده سرویس دهی به دانشجويان  میباشد.
آخرین به روز رسانی در شنبه 20 تیر 1388 ساعت 10:52
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058