جزئیات تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد با نظام مهندسي ساختمان استان استان خراسان‌شمالی PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 05:13

معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي جزئیات تفاهم‌نامه همکاری واحد بجنورد با نظام مهندسي ساختمان استان خراسان‌شمالی تشریح کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از بجنورد دكتر حميد حاتمي معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي اظهار كرد: در راستاي اهداف سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ايجاد زمينه هاي نوآوري، شكوفايي، ارتقاء سطح پژوهش هاي علمي و با توجه به ضرورت همكاري بين موسسه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي براي بالابردن كيفيت و كميت فعاليت ها و برنامه هاي مشترك علمي و تحقيقاتي اين تفاهم نامه بين دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي و نظام مهندسي ساختمان استان منعقد شد.

معاون هماهنگي دانشگاه استان خراسان شمالي خاطرنشان كرد: طراحي و راه اندازي و اجرايي كردن ساختارهاي توسعه اي در حوزه علم و فناوري، برنامه هاي مشترك در حوزه هاي ترويج، گفتمان سازي و توسعه فناوري هاي راهبردي، تبادل اطلاعات و ظرفيت هاي نرم افزاري مورد نياز، همكاري در اجراي پروژه هاي استاني علمي، آموزشي، پژوهشي، خدماتي و آزمايشگاهي-كارگاهي از اهداف مهم انعقاد اين تفاهم نامه خواهد بود.

 

 

 

حاتمي افزود: تدوين برنامه هاي كاربردي به منظور سطح ارتقاء سط بهره مندي سازمان، پتانسيل هاي آزمايشگاهي و كارگاهي واحدهاي استان در قالب اعطاء مجوز كارگاه هاي امكان سنجي، آزمايشگاه هاي معتمد و همكار در زمينه هاي بتن، خاك و سنگدانه، هيدروليك و پنوماتيك، برنامه ريزي و ايجاد بسترهاي متناسب جهت اعطاء مجوز و انعقاد قراردادهاي مرتبط به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي موضوع دستورالعمل تمديد و پروانه اشتغال به مهندسي از تعهدات نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي در تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي است.

 

در اين نشست با حضور مهندس علي اكبر رمضاني رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي  و دكتر محسن مرادي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد و استان خراسان شمالي تفاهم‌نامه‌ بين اين دو ارگان با حضور ساير مسئولان به امضاء رسيد.

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 07:13
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058