قابل توجه دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نشده اند(اصلاحيه) PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 04:23

 انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برای تمام دانشجویان در سامانه آموزشیار فعال است

در حال حاضر، انتخاب واحد در سامانه آموزشیار برای دانشجویان تمام استان‌ها و ورودی‌ها فعال است

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 07:42
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058