گذراندن در دفاع مقدس براي دانشجويان مقاطع كارداني وكارشناسي كه درس اختياري دارند الزامي است PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 05:34

قابل  توجه کلیه دانشجویان گرامی مقطع کاردانی و کارشناسی که دروس اختیاری در چارت خود دارند گذراندن درس دفاع مقدس الزامی است .
از نیمسال اول ۱۴۰۰ درس آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن به انس با قرآن کریم تغییر نام داده است .

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058