كلاسهاي مهر 1400 آغاز شد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 05:36

آغاز كلاسها از شنبه ۲۷  شهريور ماه به جز ترم اولی ها در  سامانه وادانا به روش زير امكان پذير شد

نحوه ورود اساتید

نام کاربری: edu@كدملي

رمز عبور: کدملی

نحوه ورود دانشجویان

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: شماره دانشجویي

***برای دانشجویان ورودی قبل از 99 ، شماره دانشجویی به همراه سه رقم ابتدایی کد واحدشان می باشد.***

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058