گزارش تصويري جلسه شوراي اداري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي و واحد بجنورد با حضور سرپرست جديد دانشگاه آزاد اسلامي استان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 08:57

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058