19 مهر سفر مقام معظم رهبري به بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 06:40

19 مهر يادآور استقبال بي نظير مردم بجنورد از سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي- شهر بجنورد است

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058